top of page

1.Men kan enkel inschrijven voor een volledige week.

2.De deelnemers kunnen via de website inschrijven. U ontvangt enkel een bevestiging via e-mail.

3.Annulatie van een kamp:

▪In geval van ziekte of ongeval: uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken , samen met een doktersattest. Het bedrag zal na de vakantieperiode teruggestort worden. Opgelet er worden administratiekosten (15 euro) per deelnemer afgetrokken.

▪In geval van ziekte tijdens het kamp (vanaf 2 dagen): uw aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken , samen met een doktersattest. Het bedrag, min administratiekosten (15 euro) en deelgenomen dagen, zal na de vakantieperiode teruggestort worden.

▪Indien u 7 dagen voor aanvang van het kamp annuleert zonder geldig doktersattest, zijn wij genoodzaakt om geen terugbetaling te voorzien.

▪Betaalde sportkampen die geannuleerd werden zonder geldig doktersattest kunnen in de volgende jaren niet heropgenomen worden.

4.Alle deelnemers van sportkamp Tuureluur zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

5.Sportkampen Tuureluur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

6.In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. In dit geval betalen wij u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

7.Sportkampen Tuureluur houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het sportkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarop niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden (min 15 euro administratiekosten per deelnemer).

8.Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, 5 werkdagen na het kamp.

9.Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.

10.Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten: opvang, drankje tijdens lunch, vieruurtje, professionele begeleiding, verzekering, materiaal, accommodatie. Een lunchpakket en extra drankjes wordt door de deelnemers zelf meegebracht.

11.De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van sportkampen Tuureluur en worden voor een jaar bewaard.

12.Sportkampen Tuureluur neemt op de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de flyer en andere publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zal Sportkampen Tuureluur dit respecteren.

13.Via uw ziekenfonds en via sommige werkgevers kan u een tegemoetkoming verkrijgen. U kan de documenten laten invullen tijdens de sportkampen, op de plaats van het sportkamp, door de kampverantwoordelijke. Men is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van het attest. Attesten die niet tijdig afgehaald worden blijven niet langer bewaard. Attesten die niet tijdig afgegeven worden, kunnen na de sportkampen niet meer ingevuld worden. Gelieve de persoonlijke gegevens reeds in te vullen.

14.Fiscale attesten zijn niet mogelijk aangezien we geen erkende vereniging zijn.

bottom of page